Stainless e paipa ukamea mo e ngaahi kautaha hu koloa
taupotu ki ʻolunga
Ha fa'ahinga koloa Koloa ʻoku ʻoatu Fetu'utaki mai kiate kimautolu


Co Siteiki ki he ngaahi naunau 'a e ukamea 'o e Stainless 'o e Jinsuiying Foshan,.Ltd
+86-13690200006
+86-757-29269635
Susan@jinsuiying.com
Fika 1、2、3、3HA,Konga 2, I.e Zone,Mall ukamea ʻa Liiuani,Hala Fochen,Chencun,Shunde vahefonua,Foshan,Guangdong,Siaina
FALE NGAOHIʻANGA:No.89 Hihifo Gaoming fa'utaha,Kolo 'o e Mingcheng,Gaoming 'o e vahefonua, FOSHAN, GUANGDONG, SIAINA

201 Stainless ukamea Influence paipa Sikuea

  • 1
  • Peesi 1 ʻo e 1
'Ave 'a ho'o popoaki kiate kitautolu:
ko e hai
Talanoa mo SUSANA XU
Kuo osi fakahoko ia 1 902 ngaahi pōpoakí

  • SUSANA XU 10:12 ʻOKU, ʻAhó ni
    Mālō e lelei, siʻi ʻEiki/Misisi, ʻOku talitali lelei koe ki heʻetau uepisaiti! Ko SUSANA XU au,ko e ha e founga ʻoku totonu ke u lea atu ai kiate koe?